เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์


เช้าวันแรกของสัปดาห์ นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์