เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561


เมื่อวันที่ (23 ตุลาคม 2561) เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายกองอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ในพิธีช่วงเช้า และในเวลา 18.00 น. นำโดยนายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา