เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองพันเสนารักษ์ที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร


กองพันเสนารักษ์ที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 โดยพันโทเนาวพงษ์ พงษ์เจริญชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลที่วัง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลที่วัง 1.จัดหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลที่วัง 2.ดำเนินการมอบรถเข็นนั่ง (Wheel Chair) จำนวน 1 คัน ให้กับผู้พิการ จำนวน 1 ราย ดังนี้ นายนิคม เจริญพร บ้านเลขที่ 49/4 หมู่ที่ 1 ต.ที่วัง เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นยกเทศมนตรีตำบลที่วัง ขอขอบคุณคณะแพทย์ กองพันเสนารักษ์ที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ไว้ ณ โอกาสนี้