เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2


วันนี้ (6 กันยายน 2561) นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี ประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 เป็นครั้งที่ 2 เพื่อหาข้อยุติและลงมติในที่ประชุมเพื่อนำเข้าสภาเทศบาลตำบลที่วังและประกาศใช้ในลำดับถัดไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง