เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561


(4 กันยายน 2561) เทศบาลตำบลที่วัง จัดประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 โดยมีนายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง