เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการครอบครัวพึ่งได้ (เทศบาลพึ่งได้)


วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) เทศบาลตำบลที่วัง โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลที่วัง จัดโครงการครอบครัวพึ่งได้ (เทศบาลพึ่งได้) ในการสอนทำขนมไทย (ขนมชั้นและข้าวเหนียวแก้ว) ให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลที่วังและเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้นำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพต่อไป ในครั้งนี้ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลที่วังได้รับเกียรติจากนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและได้รับเกียรติวิทยากรในการสอนทำขนมจากกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 3 ตำบลที่วัง