เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9และกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง


วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาลได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ในการนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเทศบาล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง