เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร "วัยทำงานปลอดภัย ห่างไกลโรค"


วิทยาลัยเทคโลโลยีภาคใต้ (SCT) โดยสำนักงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้านการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร "วัยทำงานปลอดภัย ห่างไกลโรค" วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง