เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561


วันนี้ 7 สิงหาคม 2561 นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง