เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร "วัยทำงานปลอดภัย ห่างไกลโรค"


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร "วัยทำงานปลอดภัย ห่างไกลโรค" พร้อมด้วยนายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วัง และ อสม.ตำบลที่วัง จัดโดย สำนักงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง