เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลที่วังเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนางมาริสา เพ็ชรทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมงานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ พร้อมทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลที่วังร่วมสมทบทุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จำนวนเงิน 2000 บาท (25 กรกฎาคม 2561)