เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเรื่องแผลกดทับและการผลิตที่นอนลม


วันนี้ (19/7/61) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง จัดการอบรมเรื่องแผลกดทับและการผลิตที่นอนลม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นตามแผน/โครงการ ประจำปี 2561 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ ให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ และกระบวนการผลิตที่นอนลมและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลผู้ป่วย และกลุ่มอสม. โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลทุ่งสง