เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "ทุ่งสง นครศรีฯเกมส์"


วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "ทุ่งสง นครศรีฯเกมส์" ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช