เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเหล่าจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ โดยร่วมเก็บขยะริมถนนสายทางหลวงหมายเลข 403 (ทุ่งสง-ห้วยยอด) เริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา ถึงหน้าบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง (จำกัด)
(26 มิถุนายน 2561)