เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วย นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับนายประเสริฐ ธานีรัตน์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม (26 มิถุนายน 2561)