เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561


วันนี้ (24 เมษายน 2561) เทศบาลตำบลที่วัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี
โดยในช่วงเช้า นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้อ่านสารจากนายประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นจะเป็นพิธีทางศาสนา และในช่วงบ่ายคณะเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลร่วมกับคณะคุณครูโรงเรียนวัดควนชม น้องๆทหารจากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง และชาวบ้านหมู่ที่ 5 ร่วมกันพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ทาสีรั้ว และปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดควนชมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง