เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควัน


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ในการฉีดพ่นหมอกควัน พื้นที่หมู่ที่ 6 ไร่เหนือ และบริเวณกำแพงบริษัทปูนซิเมนต์ทุ่งสง