เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล ผอ.กอง และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดวังยวน หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง 
โดยได้รับเกียรติจากนายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้