เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลที่วัง


วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลที่วัง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลที่วัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์และหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายอรุณชัย ตรีวัย นักวิชาการเกษตร อำเภอทุ่งสง มาเป็นประธานและวิทยากรในการประชุมครั้งนี้