เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน


วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลที่วัง ได้รับมอบหมายจากนายเทศมนตรีตำบลที่วัง นำโดยนางทัดดาว ชาตรีทัพเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน ร่วมกับ อสม.ตำบลที่วัง นำโดยนางเปลี่ยนรัฐ เพิ่มพูล หัวหน้า รพ.สต.บ้านก้างปลา ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและแนะนำให้ความรู้กับชาวบ้านในการช่วยกันดูแลบริเวณบ้านเรือนของตนให้ปลอดภัยจากแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและหลีกเลี่ยงจากโรคไข้เลือดออก