เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์


วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง จัดประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์
โดยการประชุมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลที่วังได้แนะนำข้าราชการที่เข้ารับบรรจุใหม่ดังนี้ 1.นายธรรมพร รายระยับ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง
2.นายวิระพงษ์ สุขดำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง
3.นางสุนทรี สิรพัฒนพิพัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา
หลังจากแนะนำข้าราชการเสร็จเรียบร้อย นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในเรื่องของการมาปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา การเซ็นชื่อเข้า-ออก และการให้บริการประชาชน โดยในเรื่องของการให้บริการประชาชน นายกเทศมนตรีได้แจ้งว่าการให้บริการประชาชนของเราได้รับคำชมจากประชาชนที่มาติดต่อราชการอยู่เสมอว่า พนักงานเทศบาลให้บริการเป็นอย่างดี มีมารยาทและยิ้มแย้มแจ่มใส ก่อนปิดการประชุมนายกเทศมนตรีได้ขอบคุณข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างทุกคนที่ช่วยกันทำงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันประหยัดพลังงาน