เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลที่วังยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่


เมื่อวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลที่วังนำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ผอ.กองทุกกอง และพนักงานเทศบาลได้มีโอกาสต้อนรับคณะทีมงานจากเทศบาลตำบลนาบอน เทศบาลตำบลท่างิ้วและวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมเดินทางมาส่งเพื่อนร่วมงานในโอกาสเข้ามาบรรจุใหม่ ดังนี้
1.นายธรรมพร รายระยับ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง
2.นายวิระพงษ์ สุขดำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง
3.นางสุนทรี สิรพัฒนพิพัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา
ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน