เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลที่วัง