เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลที่วัง


จากการที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการประสานงานมายังเทศบาลตำบลที่วังในการสำรวจผู้ประสบภัยทางสังคมเพื่อขอรับการช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ประสบภัยทางสังคม
ซึ่งในวันนี้ (28/11/60) คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม เพื่อสนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลที่วัง จำนวน 4 ราย
ในนามเทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องผู้ประภัยทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลที่วังด้วยดีเสมอมา