เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง (ปรับปรุงครั้งที่ 2)


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ในวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี (ตึก ว.5 ชั้น 2) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช