เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง


วันนี้ (6 ตุลาคม 2560) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง ณ บริเวณวัดชายคลอง โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ในการใช้ชีวิตและการทำงานพร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยการเสียสละ การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช