เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2560


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ว่า ในการอบรมครั้งนี้จะให้ความสำคัญกับให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทั้งในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม ครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนทุกคน