เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ "ร้อยดวงใจปลูกต้นไม้ เพื่อแม่ของแผ่นดิน"


วันนี้ (10 สิงหาคม 2560) เทศบาลตำบลที่วังนำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วังพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกิจกรรมโครงการ "ร้อยดวงใจปลูกต้นไม้ เพื่อแม่ของแผ่นดิน" โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการครั้งนี้
ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา
สำหรับโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ชุมชนและบริษัทฯในการทำกิจกรรมอาสา ช่วยเหลือสังคมตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ณ เหมืองแม่น้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง ประกอบด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 999 ต้นและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 12,000 ตัว