เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (การผูกผ้าและจับจีบผ้า)


เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (การผูกผ้าและจับจีบผ้า) ณ โรงประชุมหมู่ที่ 10 ตำบลที่วัง ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 โดยการฝึกสอนของคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)