เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ 1


ช่วงเช้าของวันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วังได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย (โรงงานทุ่งสง) รพสต.บ้านก้างปลาและตัวแทน อสม.ในพื้นที่ เข้าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ 1 จำนวน 11 ราย ดังนี้
1. นายอภิวัฒน์ แก้วเถื่อน อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 155/2
2. นายนิคม เจริญพร อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 49/4
3. บุญยัง ไชยลือ อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 89
4. นายโพธิ วิพลชัย อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 62/1
5. นางแคล้ว ละม้ายจีน อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 54
6. นายไพจิน ชอบทำกิจ อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 179
7. นายสวัสดิ สิทธิ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 130
8. นายบุญยืน คลิ้งแทน อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 168/32
9. นายเสงี่ยม ชูดำ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 124/1
10. นายพูลพงษ์ ด่านดร อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 180
11. นายฟ่อน แก้วประเสริฐ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 14