เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมตำบลที่วังเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561


ช่วงบ่ายของวันนี้ (26 กรกฎาคม 2560) เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ร่วมจัดประชุมประชาคมตำบลที่วังเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 และเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ