เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ปล่อยพันธ์ุปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ช่วงเช้าของวันนี้ (26 กรกฎาคม 2560) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน คณะครูและนักเรียนกศน.ตำบลที่วัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 และชาวบ้านหมู่ที่ 7 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560