เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการปณิธานความดี จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน


วันนี้ (17/7/60) เทศบาลตำบลที่วัง จัดโครงการปณิธานความดี จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะและให้ความรู้ในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อให้ประชาชนได้สามารถนำกลับไปต่อยอดสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนและตัวเองได้ต่อไป และในโอกาสนี้ขอขอบคุณวิทยากรโครงการปณิธานความดี เพื่อถวายความอาลัย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้แก่ 1. นางสาวสุจิต รักษาศรี 2. นางเพียงใจ แก่นอินทร์ 3. นางมลทิรา เรืองอ่อน 4. นางนิรมล แพรกเมือง