เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


แผนการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ


เทศบาลตำบลที่วัง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ เขตโรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา ร่วมกับบริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานทุ่งสง), อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับวันนี้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย