เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


รับมอบโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์เด็กเล็กวัดควนชม


วันนี้ (20/6/60) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล นักบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม รับมอบสนามเด็กเล่น จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(ทุ่งสง) จำกัด #SCG ภายใต้ชื่อ "สานสายใยสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์เด็กเล็กวัดควนชม OCOP: One Cell One Project ประจำปี 2560"
   ในโอกาสนี้นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ในนามตัวแทนคุณครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชมตลอดทั้งผู้ปกครองทุกท่าน ขอขอบคุณคณะทีมงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ทุกคนที่ให้การสนับสนุนและมอบความช่วยเหลือทุกๆอย่างจนทำให้เกิดโครงการดีๆอย่างวันนี้