เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560 รุ่นที่ 3


วันนี้ (16/6/60) นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ในการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560 รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านวังยวน ซึ่งก่อนหน้านี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาลทุ่งสงได้ทำการอบรมไปแล้ว 2 รุ่นด้วยกัน ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมที่ผ่านมา