เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว


วันนี้ (17/5/60) เวลา 13.30 น. งานสวัสดิการและพัฒนาสัมคม สำนักปลัดเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีตำบลที่วังเป็นประธานในการจัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ในการแจ้งเรื่องงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการแจ้งชี้แจงรายละเอียดในการจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัวที่จะดำเนินการในเร็วๆนี้