เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


นายกตรวจเยี่ยม บ.ปูนซิเมนต์ ทุ่งสง


ช่วงเช้าของวันนี้ (17 พ.ค. 60) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนิติกร, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง #SCG เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยในการทำงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลที่วัง และการปรึกษาหารือหาแนวทางในการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป