เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เทศกาลสงกรานต์


วันนี้ 11 เมษายน 2560 นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วังได้เข้าเยี่ยมจุดตรวจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้