เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุประจำปี 2560


10 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลที่วังโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ร่วมกับบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย ทุ่งสง และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง ร่วมสืบสานประเพณีไทย ร่วมจัดโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่นทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การมอบเกียรติบัตรแด่ผู้สูงอายุผู้มีจิตอาสาดีเด่น การให้บริการตัดผมฟรี การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ ฟรี งานนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลที่วัง