เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "ที่ัวงคัพ" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "ที่ัวงคัพ" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 ซึ่งดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาวัดก้างปลา 
สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "ที่วังคัพ"ดังนี้
ประเภทเยาวชน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านธรรมเผด็จ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านบนควน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิน
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชายคลอง

ประเภทประชาชน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชายคลอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านธรรมเผด็จ
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านฉาง

ประเภทอาวุโส
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านธรรมเผด็จ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านฉาง
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชายคลอง

รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด - รุ่นเยาวชน ได้แก่ เด็กชายพิชญ์ ธนาวุฒิ
- รุ่นประชาชน ได้แก่ นายธนกรณ์ แสงเงิน
- รุ่นอาวุโส ได้แก่ นายชาติชาย ชุมพล

รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม - รุ่นเยาวชน ได้แก่ เด็กชายอรุณพัน สังข์แก้ว 
- รุ่นประชาชน ได้แก่ นายทัตดนัย จันทรนนท์ 
- รุ่นอาวุโส ได้แก่ นายอนุชา จุฑาภูวดล

รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม - รุ่นเยาชน ได้แก่ เด็กชายอชิรวัฒน์ เก้าเอี้ยน
- รุ่นประชาชน ได้แก่ นายธีระวัฒน์ สังข์ทอง
- รุ่นอาวุโส ได้แก่ นายวรราช รัตนพันธ์

#SCGและกลุ่มบริษัทในเครือ ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันครั้งนี้