เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2560


เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย (ทุ่งสง) จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา และบ้านวังยวน ขอเชิญร่วมงานโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลที่วัง ประจำปี 2560