เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


SCGมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ที่วังคัพ"ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560


วันนี้ (28 มีนาคม 2560) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วังได้รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ที่วังคัพ"ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 35,000 บาท จากบริษัทในเครือ #SCG อำเภอทุ่งสง