เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


"ที่วังคัพ" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ที่วังคัพ" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาวัดก้างปลา