เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ


วันนี้ (20/3/2560) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง