เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2560 ซึ่งจะสรุปเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาในปี 2559 และการวางแผนการดำเนินงานในปี 2560