เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


อีกหนึ่งความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


เทศบาลตำบลที่วังโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เดินทางไปส่งน้องชมพู่ (ปุญญิศา มีแก้ว) สู่บ้านราชาวดีหญิง กรุงเทพมหานคร นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการทำงานของนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง โดยการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลที่วัง พม.จังหวัดนครศรีธรรมราช และมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์