เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ศพด.วัดควนชมและศพด.บ้านชายคลอง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560