เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ


วันนี้ (2/2/60) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข งานพัฒนาสังคม กองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านก้างปลา และอสม.หมู่ที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสุขภาพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 หลังจากประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมาพร้อมด้วยมอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในครั้งนี้ด้วย