เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


มอบเงินสนับสนุนการจัดฝึกอบรมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง


ขอขอบคุณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด #SCG ในการมอบเงินสนับสนุนการจัดฝึกอบรมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเทศบาลตำบลที่วัง จำนวน 20,000 บาท